Music Match Maker – Op zoek naar een band(lid)?

musicmatchmaker

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Facebook-event

Op zoek naar een band of bandlid? Op zaterdag 20 mei opent Muziekkompas de deuren van POPEI voor alweer de 6e editie van Music Match Maker! Muzikanten en bands die op zoek zijn naar medemuzikanten kunnen tijdens deze middag in contact komen met andere muzikanten om zo een complete band, duo of andere muziekgroep te vormen. Tijdens iedere editie zijn er altijd wel een aantal matches gemaakt! Het is aan te raden jezelf van tevoren aan te melden, want dan ben je tijdens de dag beter ‘vindbaar’.

Muziekkompas is een samenwerkingsverband tussen POPEI en de muziekscholen SingShop, Gehannes, Centrum voor Pop & Jazz en MijnMuziekles. Zij merken dat het voor muzikanten lastig kan zijn om een band te vinden. Andersom is het voor bands die een bandlid zoeken ook vaak lastig een geschikt persoon te vinden. Muziekkompas heeft daarom het initiatief genomen om naast het gebruik van het forum op www.muziekkompas.com, waarop muzikanten elkaar online kunnen ontmoeten, ook een offline ontmoetingsdag te organiseren. Deze dag is voor iedereen die met andere muzikanten samen wil spelen, zowel in kleine bezetting als in bandvorm, en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Programma:
De Music Match Maker begint met een intake tussen 11.00 en 11.30 uur. Men wordt ingetekend op de intakelijst en krijgt een sticker opgeplakt met meer informatie (band/solist en welk instrument).

Daarna volgt er een showcase voor alle bands die een muzikant zoeken. Elke band speelt 1 nummer en wordt kort geïnterviewd. Let op! Het gaat hier dus om een mogelijkheid om je sound te laten horen en jezelf heel kort te presenteren. Zie het dus niet als een optreden! Daarna is het ook mogelijk voor solisten om zich te presenteren. Hierbij worden ze indien gewenst begeleid door de docentenband met docenten van Muziekkompas. Let op: als jezelf of je band presenteert, zorg er dan voor dat je speelklaar bent zodra je aan de beurt bent. Dus: alle benodigdheden bij de hand en de gitaren gestemd.

De middag wordt afgesloten met eventuele individuele matches. Zo kan er tot 15.00 uur een repetitieruimte ingedoken worden om elkaar beter te leren kennen of kan er meegedaan worden met de jamsessie in de zaal.

Aanmelden:
Alle bands en muzikanten zijn welkom! Het is aan te raden je van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar info@muziekkompas.com met daarin je naam, leeftijd, instrument(en), favoriete muziekgenre(s) en wat voor een muzikant/band je precies zoekt. Muziekkompas zal dan meer informatie geven over de middag en actief gaan zoeken naar een match. Ook ben je dan tijdens de dag zelf beter ‘vindbaar’ door middel van de overzichtjes die worden uitgedeeld.

 

ENGLISH:

Facebook-event

Looking for a band or band member? On Saturday May 20th, Muziekkompas opens the doors of POPEI for the 6th edition of Music Match Maker! During this afternoon musicians and bands who are looking for fellow musicians can try to connect with other musicians to form a complete band, duo or any group. Every other edition there where at least a few matches! It is recommended to sign yourself up in advance so you have better chances at a match.

Muziekkompas is a joint venture between POPEI and music schools SingShop, Gehannes, Centrum voor Pop & Jazz and Mijn Muziekles. They noticed that it can be difficult for musicians to find a band. The other way around, it is also often difficult for bands to find a suitable person. Muziekkompas has therefore taken the initiative for an offline meeting day in addition to using the forum at www.muziekkompas.com, on which musicians can meet each other online. This day is for everyone who wants to play together with other musicians, both in small occupation as in band form, and is suitable for both beginners and advanced students.

Program:
The Music Match Maker begins with an intake between 11.00 and 11.30 h. You will be subscribed to the intake list and will get a sticker with more information (band/soloist and which instrument).

This is followed by a showcase for all the bands who are looking for a musician. Each band plays 1 song and will be briefly interviewed. This is just a possibility to show your sound briefly, not a whole performance! After this it’s also possible for soloists to present themselves. If desired they are accompanied by the band of teachers of Muziekkompas. Please note: If you or your band present, then make sure that you are ready to play: everything checked and instruments tuned!

The afternoon ends with matches that are possibly made. You can go to a rehearsal room till 15.00 h in POPEI to get to know each other better or you can play along with the jam session.

Sign up:
All bands and musicians are welcome! We recommend that you to register in advance by sending an email to info@muziekkompas.com with your name, age, instrument (s), favorite music genre (s) and what a musician/band you’re looking for. Muziekkompas will then give more information about this meeting and actively go search for a match. And you are better ‘visible’ because of the lists we will hand out.

In nieuws  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *